גגוני שמש

מגוון גגוני שמש מזכוכית:
גגון זכוכיתגגון זכוכית
גגוני שמשגגוני שמש