חיפוי קיר מקלחת או חיפוי קיר שירותים בביצוע נרי שפירא.
חיפוי קיר מקלחת