בשביל המרפסת שלכם רק מעקה זכוכית למרפסת של נרי שפירא!
 
מעקה זכוכית למרפסת