דוגמא אחת מני רבות של מקלחון מעוצב ע"פ דרישת לקוח.
מקלחונים מודפסים