שולחן זכוכית של זכוכיות נרי שפירא בע"מ
 
שולחן זכוכית